SEO-Odkurzacz – aktualizacja do wersji 1.15

Drodzy Użytkownicy i Zainteresowani,

Miło nam przekazać informację o aktualizacji programu SEO-Odkurzacz do wersji 1.15.

Na skróty: aktualna wersja programu do pobrania
Użytkownicy wersji >= 1.1 mogą dokonać aktualizacji wywołując: “updater.exe” lub akceptując pobranie aktualizacji w wyskakującym oknie podczas tworzenia nowego projektu (co da ten sam efekt).

 

Aktualna cena, link do sklepu internetowego i informacje na temat zakupów: na oficjalnej stronie SEO-Odkurzacza.

Co zostało zrealizowane? 🙂

– licznik aktualnie widocznych linków (zakładka “Szczegóły”)

– opcja usunięcia z listy linków linków znajdujących się już w pliku tekstowym disavow (na etapie importu można wczytać/wkleić listę linków do analizy, a następnie kliknąć: “Usuń z listy linki (i domeny) pojawiające się w pliku disavow…” w celu usunięcia z tej listy linków/domen, które już kiedyś zostały przez nas oznaczone i których nie chcemy analizować kolejny raz)

– informacja o wykonywanych odpytaniach API proxy i ich rezultacie (dla tych, którzy korzystają z API proxy i mają wątpliwości co do tego, jak często dostają nowe proxy i jaka jest ich rotacja)

– opcja usunięcia z raportu (za jednym zamachem) wszystkich “bezpiecznych” domen (i linków z tych domen) (Zakładka “Raporty” – odpowiedni checkbox – domyślnie zaznaczony!)

 – możliwość definiowania, co jest brandem dla analizowanej strony (do celów filtrowania linków po rodzajach anchorów – opcja dostępna w zakładce “Szczegóły”, pod przyciskiem “Zaawansowane”)

 – linki z obrazków – opcja traktowania ALT jako anchora (zakładka “Szczegóły”, przycisk “Zaawansowane” – odpowiedni checkbox)

 – możliwość dodawania komentarza per link (który potem trafia do disavow) – jako dodatkowa kolumna (zakładka “Szczegóły”, przycisk “Zaawansowane” – odpowiedni checkbox odpowiada za wyświetlanie lub nie kolumny. Dodawanie/edycja komentarza dostępna z menu kontekstowego).

– rozpoznany skrypt – najczęściej rozpoznany w linkach z danej domeny staje się głównym (“ujdenolicenie” skryptu w całej domenie (bo np. na kilku podstronach może nie być footprintów)

 – linki/domeny grupowane w disavow po skryptach (Odpowiedni checkbox w zakładce “Raporty” – skrypty zostaną pogrupowane pod komentarzami zawierającymi nazwę skryptu)

 – sortowanie listy złych domen/linków w raporcie tekstowym

 – więcej footprintów (w szczególności różne katalogi)

 – informacja o otwartym projekcie na belce tytułowej programu

 – podział EXTERNAL na podgrupy: EXTERNAL (wszystkie), SUB_EXTERNAL (linki do subdomen danej domeny) DOM_EXTERNAL (linki do innych domen głównych)

 – możliwość oznaczenia więcej niż jednego linka (“Ctrl” + klik, potem “Del”, by oznaczyć lub oznaczenie zakresu z klawiszem “Shift” i “Del” by usunąć)

– opcja oznaczania wszystkich domen, które już kiedyś były oznaczone jako złe (zakładka “Szczegóły”, przycisk “Wsz. widoczne” i opcja “Oznacz wszystkie domeny już kiedyś oznaczone jako złe”)

– zapamiętanie wyboru parametrów (do tej pory była zapamiętywana tylko konfiguracja, teraz po kliknięciu “Zapamiętaj jako domyślne ustawienia” zostanie również zapamiętany wybór parametrów)

– opcja zawężania widoku do wyłącznie oznaczonych linków (zakładka “Szczegóły”, opcja “tylko oznaczone” na liście rozwijalnej)

 

Życzymy przyjemnego korzystania z nowej wersji programu! 🙂

Tagged with: , , , ,